Collectie: Link Trainer

Het LOMT is sinds kort de trotse eigenaar van een Link Trainer. Dit is een eerste generatie van flight simulators die zijn ontwikkeld in de jaren dertig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten.
Het museum heeft de trainer gekregen van de KFA (KLM Flight Academy), voortgekomen uit de Rijksluchtvaartschool (RLS).

In de late 20-er jaren leerde E.A.Link vliegen, terwijl hij werkzaam was in de orgel- en pianofabriek van zijn vader. Het was de tijd van een
diepe economische depressie, waardoor vlieglessen steeds duurder werden.
Link dacht minder dure vlieglessen nodig te hebben als hij een deel van zijn training op een simulator kon doen. Hij besloot een trainer te bouwen, en daar hij ervaring had in het bouwen van
orgels gebruikte hij in zijn ontwerp orgelbouwtechnieken.
Deze eerste simulators waren geschikt voor het vliegen op zicht overdag. Latere modellen waren echt ontworpen om het blindvliegen te leren; dus vliegen alleen op instrumenten.

Beweging van de Link Trainer wordt veroorzaakt door met vacuüm bewogen balgen met luchtkleppen die gestuurd worden door het stuurwiel en het voetenstuur. De instructeur zit aan een
bureau en geeft via een radioverbinding opdrachten aan de leerling. Die moet, alleen vertrouwend op zijn instrumenten, in staat zijn tot een veilige vluchtuitvoering.

Onze Link Trainer is een ANT-18/D2 (Army-Navy trainer model 18). Van dit type trainer zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 10.000 gebouwd. Ongeveer een half miljoen piloten hebben toen een deel van hun opleiding op zo’n trainer gekregen. Ook KLM piloten kregen kort na de oorlog les in deze trainers en moesten daarna ook met een zekere regelmaat laten zien dat ze het instrumentvliegen niet verleerd waren.

Themen in unserem Museum