Uit het archief: Waarnemersboek

Laatst kreeg het museum uit handen van Peter de Hoo uit Leeuwarden het "waarnemers-boek" van zijn vader, Sybren de Hoo (zie foto), een marineofficier die korte tijd op het marinevliegkamp De Mok gestationeerd is geweest....

Sybren behaalde in 1917 zijn diploma aan de Zeevaartschool op Terschelling, werd in 1922 Buitengewoon Adelborst, in 1925 Luitenant ter Zee 3e klasse en in 1927 Luitenant ter Zee 2e klasse.

Hij zat met een goede vriend van hem, Diemer Duykers, ook enige tijd op Texel op de zeevaartschool voor het behalen van het "diploma 3e stuurman grote stoomvaart"; Duykers werd uiteindelijk Officier-Vlieger 3e klasse. Sybren vloog mee als waarnemer. Zijn waarnemersboek, dat vol staat met maritieme gegevens en tabellen, wordt dan onder andere uitgebreid met wat informatie over de Van Berkel watervliegtuigen...

In een hoofdstuk over marine seinstations komen we een lijst tegen waarin ook De Mok staat vermeld. Het is een lijst met roepletters die werden gebruikt door de verschillende maritieme stations in Nederland; Zo lezen we dat het marinevliegkamp De Mok de letters PCE toegewezen heeft gekregen. In het museumarchief hebben we een foto (hier afgebeeld) van het radiostation op De Mok zoals dit in gebruik was in 1928. Overigens was er al in begin 1919 een Marconi radio-installatie op De Mok geplaatst en werden vanaf die tijd ook de vliegtuigen voorzien van een radio-zendontvanger.

Vliegen was in die tijd trouwens niet zonder gevaar; Sybren verloor tijdens een crash al eens al zijn tanden en zijn vriend Diemer kwam op 1 mei 1929 om het leven in een crash met een Fokker C.I op het Balgzand, toen zijn toestel in een “vrille” raakte. Bij een “vrille” voert het toestel bewegingen uit om alle drie zijn assen zodat het vliegtuig tegelijkertijd stampt, rolt en giert, wat rampzalige gevolgen kan hebben!

Sybren de Hoo overleed op 24 mei 1965…
Foto’s: Collectie Peter de Hoo en NIMH

20210802 LOMT02022

THEMES IN OUR MUSEUM